Hagekompost består av ren hageavfallskompost. Kan benyttes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 kg/m2. Kan benyttes på grøntarealer hvor det ikke skal dyrkes mat eller forvekster.

Pris pr. tonn er kr 150,- eks. mva. Kjører kunden via miljøstasjonen, blir prisen beregnet ut ifra volum. Dette er valgfritt. Pris pr. m3 er kr 250,- inkl. mva.

Ved ledig kapasitet er vi behjelpelige med å laste opp jord. Mot et transporttillegg kjører vi også ut jord. Ta kontakt for mer info om utkjøring på post@glt-avfall.no eller 611 45 580.