PRIVAT NÆRING

Manglende tømming?

Hvis dunken din ikke har blitt tømt i henhold til tømmeplan, ta kontakt med Horisont på telefon: 611 45 580 / epost: renovasjon@hiks.no

Poser og sekker

Matavfallsposer og sekker til plastemballasje deles ut på høsten. Går du tom, kan du hente flere på Servicetorget eller på miljøstasjonene i kommunen.

Endre dunkstørrelse

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på avfallsbeholderne dine, melder du ifra om dette til Horisont. 

  • Ønsker du større beholder utover standard for matavfall, kan du får dette uten ekstra kostnader.
  • Ønsker du større beholder utover standard for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret. 
  • Ønsker du mindre beholder utover standard for restavfall, kan du får dette mot en reduksjon i renovasjonsgebyret. 

Beholderinformasjon

Restavfall og papir hentes hver 4.uke. Matavfall hentes hver 2. uke, men i tidsrommet mai - august er det innhenting hver uke. Plastemballasje hentes hver 4. uke. Glass- og metallemballasje hentes hver 8 uke.

Beholderne bør stå så nært kjørevei som mulig. Maksimal avstand til kjørevei er 10 meter.
Dunkene og plastsekken settes fram til kl. 06 på tømmedag. Tømming foregår normalt i tidsrommet 06 - 21 på hverdager.

I et standardabonnement inngår: 140 liters restavfallsdunk, 240 liters papirdunk, 80 liters matavfallsdunk, 140 liters glass- og metalldunk, 100 liters sekker for plastemballasje, bøyle til plastsekk, matavfallsposer og kurv for å samle matavfall innendørs.
Beholderne er Horisonts eiendom. Abonnenten har ansvar for å holde dem rene og varsle i fra til Horisont hvis de går i stykker.


Sett beholderne på plant, fast underlag.
Gangvei for renovatør skal gi problemfri transport av beholdere og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc.
Vinterstid må veien fram til beholder være måket og eventuelt strødd.
Plassering av avfallsbeholderne har stor betydning for renovatørens arbeid og dermed innvirkning på renovasjonskostnadene.

Samarbeid

Det er lagt til rette for at flere abonnenter kan samarbeide om beholdere. Samarbeid utløser en reduksjon i renovasjonsgebyret.

Hytterenovasjon

For kommunens hytter gjelder samme kildesortering som for kommunens øvrige husstander. Ordningen er basert på:

  • Containerløsning: Rundt i kommunen er det plassert containere som hyttebrukere kan benytte. 
  • Egne dunker: Disse tømmes i henhold til tømmeplan som gjelder for området. 
  • Sekker for restavfall: Disse benyttes der hytten ligger slik til at det hverken er containerløsning i nærheten eller mulighet for egne dunker. 20 sekker blir årlig sendt ut til hytteabonnenten. Oppfylte sekker tas med til hjemmeadresse og settes ut ved siden av dunkene du har på hjemmeadressen, forutsatt at du bor i Gjøvik kommune. Har du adresse utenfor Gjøvik, må du selv avtale med en abonnent i Gjøvik vedrørende hensetting av sekker. Sekkene blir tatt med av renovatør i henhold til tømmeplan. 

 

Hjemmekompostering

Hvis du ønsker å kompostere matavfallet hjemme, må du inngå en avtale med Horisont. En varmeisolerende kompostbeholder skal benyttes slik at man kan kompostere med varmegang også om vinteren. Det anbefales å bruke en svanemerket kompostbeholder.
Ren jord - håndbok i hjemmekompostering

Kompostering med bokashimetoden er også godkjent.
 Les mer om bokashimetoden.

 

Kontakt oss

Her finner du et kontaktskjema du kan benytte for spørsmål og meldinger.

Til kontaktskjema

KILDESORTERING HJEMME:

MATAVFALL:
Matrester, rester av frukt og grønnsaker, kaffegrut, teposer, tørkepapir. Barnebleier og bind bør kastes i restavfall.
PAPIR:
Aviser, ukeblader, reklame, pocketbøker, konvolutter, pappemballasje fra frokokstblandinger, pizza etc. Melkekartonger, juicekartonger og kartong for puddinger og sauser.
PLASTEMBALLASJE:
Rene plastflasker, -kanner, -poser, -sekker, -begre, -bokser, -folie og blomsterpotter.
GLASS- OG METALLEMB.:
Syltetøyglass, barnematglass, hermetikkbokser, glassflasker, aluminiumsfolie, aluminiumsbeger, metallkorker, metallokk, øl- og mineralvannsbokser uten pant og tomme telys.
Legges rett i dunken - ikke bruk plastposer!
RESTAVFALL:
Det avfallet som blir igjen etter at du har kildesortert.
FARLIG AVFALL:
Maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, batterier, syrer, spraybokser, sparepærer, spillolje, motorolje og rengjøringsmidler.
Må bringes til miljøstasjon.