PRIVAT NÆRING

Manglende tømming

Hvis dunken din ikke har blitt tømt i henhold til tømmeplan, ta kontakt med Horisont på telefon 611 45 580 / epost: renovasjon@hiks.no

NYINNFLYTTET OG TRENGER AVFALLSDUNKER?

Nye abonnenter som trenger avfallsdunker, må kontakte Horisont Miljøpark IKS i god til i forvegen, minimum en uke før.

Epost: renovasjon@hiks.no

Tlf: 611 45 580 

Poser og sekker

Matavfallsposer og sekker for plastemballasje deles ut i april/mai. Har du behov for flere, kan du hente disse på Servicetorget i rådhuset eller på Hov miljøstasjon. 

Endre dunkstørrelse

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på avfallsbeholderne dine, melder du ifra om dette til Horisont. 

  • Ønsker du større beholder utover standard for matavfall, kan du får dette uten ekstra kostnader.
  • Ønsker du større beholder utover standard for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret. 
  • Ønsker du mindre beholder utover standard for restavfall, kan du får dette mot en reduksjon i renovasjonsgebyret. 

Beholderinformasjon

Restavfall tømmes hver 4.uke. Papiravfall og plastavfall tømmes hver 4.uke. Matavfall tømmes hver 2.uke Glass- og metallemballasje tømmes hver 8.uke.

Beholderne skal plasseres inntil 10 meter fra godkjent veg. Beholderne må være satt fram til kl 06 på tømmedag. Tømming foregår normalt i tidsrommet 06 - 21.

I et standardabonnement inngår: 140 liters restavfallsdunk, 240 liters papirdunk, 80 liters matavfallsdunk, 140 liters glass- og metalldunk, 100 liters sekker for plastemballasje, bøyle til plastsekker, matavfallsposer og kurv for å samle matavfall innendørs.
Beholderne er Horisont eiendom. Abonnenten har ansvar for å holde dem rene og varsle i fra til Horisont hvis de går i stykker.

Sett beholderne på plant, fast underlag. Gangveg for renovatør skal gi problemfri transport av beholderne og være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer etc. Vinterstid må veien fram til beholder være måket og eventuelt strødd. Snø må fjernes fra og rundt beholderne. På eiendommer med lukket port må port kunne stå oppe mens renovatøren tømmer beholderne. Huseier er selv ansvarlig for evt. hunder som går løs inne på eiendommen mht. rømning og sikkerheten til renovatøren. Alternativt skal beholderne plasseres på utsiden av port på tømmedag.
Plassering av avfallsbeholderne har stor betydning for renovatørens arbeid og dermed innvirkning på renovasjonskostnadene.

Samarbeid

Flere abonnenter kan samarbeide om beholdere. Samarbeid utløser en reduksjon i renovasjonsgebyret. 

Hytterenovasjon

For hytteeiere med dunkabonnement er det tømming av fritidsdunker hver 4.uke.

Der hvor abonnenten har hytterenovasjon med containerløsning, skal containerne brukes kun til husholdningsavfall. Bygningsmaterialer og store gjenstander må leveres til miljøstasjonen. 

Hjemmekompostering

Hvis du ønsker å kompostere matavfallet hjemme, må du inngå en avtale med Horisont. En varmeisolerende kompostbeholder skal benyttes slik at man kan kompostere med varmegang også om vinteren. Det anbefales å bruke en svanemerket kompostbeholder.
Ren jord - håndbok i hjemmekompostering

Kompostering med bokashimetoden er også godkjent.
Les mer om bokashimetoden.

Fritak fra kommunal renovasjon

Det innvilges normalt ikke fritak fra den kommunale renovasjonsordningen for bebodde boenheter og fritidsboliger som er i bruk, og i en beboelig tilstand. Dersom eiendommen skal stå ubebodd minst 3 måneder, er det mulig å søke om fritak. Det gis ikke fritak med tilbakevirkende kraft. Skriftelig søknad sendes Horisont. 

Fritak innvilges ikke dersom det er planer som salg av eiendommen eller dersom søknaden gjelder en fritidseiendom.

Dersom fritaket innvilges, skal avfallsdunker hentes inn av Horisont.

Skjema for fritak fra kommunal renovasjon

 

Kontakt oss

Her finner du et kontaktskjema du kan benytte for spørsmål og meldinger.

Til kontaktskjema

KILDESORTERING HJEMME:

 MATAVFALL:
Matrester, rester av frukt og grønnsaker, kaffegrut, teposer, tørkepapir. 
PAPIR:
Aviser, ukeblader, reklame, pocketbøker, konvolutter, pappemballasje fra frokokstblandinger, pizza etc. Melkekartonger, juicekartonger og kartong for puddinger.
PLASTEMBALLASJE:
Rene plastflasker, -kanner, -poser, -sekker, -begre, -bokser og -folie.
Knyt sekken og sett den fram dagen før tømming!
GLASS OG METALLEMB.:
Syltetøyglass, barnematglass, hermetikkbokser, glassflasker, aluminiumsfolie, aluminiumsbeger, metallkorker, metallokk, øl- og mineralvannsbokser uten pant og tomme telys. 
Legges rett i dunken - ikke bruk plastposer!
RESTAVFALL:
Det avfallet som blir igjen etter at du har kildesortert, for eksempel vednett, gavepapir, kattesand, barne -og voksenbleier, bind, tamponger og presenning.
FARLIG AVFALL:
Maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, batterier, syrer, spraybokser, sparepærer, spillolje, motorolje og rengjøringsmidler.
Må bringes til miljøstasjon.