PRIVAT NÆRING

Manglende tømming

Hvis dunken din ikke har blitt tømt i henhold til tømmeplan, ta kontakt med Horisont på epost: renovasjon@hiks.no, telefon 61 14 55 80, eller benytt kontaktskjema nederst på denne siden. 

Poser og sekker

Matavfallsposer og sekker for plastinnsamling deles ut i februar-mars. Har du behov for flere, kan disse hentes på Prøven miljøstasjon i åpningstiden.

Endre dunkstørrelse

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på avfallsbeholderne dine, melder du ifra om dette til Horisont. 

  • Ønsker du større beholder utover standard for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret. 
  • Ønsker du mindre beholder utover standard for restavfall, kan du får dette mot en reduksjon i renovasjonsgebyret. 

Beholderinformasjon

Matavfall hentes hver 2.uke. I perioden mai - august er det innhenting hver uke. Restavfall, papir og plastavfall hentes hver 4.uke. Glass- og metallemballasje hentes hver 8. uke.

Avfallsbeholderne skal normalt plasseres på egen eiendom og ikke lengre enn 10 meter fra veikant der renovasjonsbilen kjører. Ønskes annen plassering kan dette avtales mot et tilleggsgebyr. Dunker og plastsekker settes fram til kl. 06 på tømmedag. Tømming foregår normalt i tidsrommet mellom kl. 06 - 21.

I et standardabonnement inngår: 140 liters restavfallsdunk, 80 liters matavfallsdunk, 240 liters papirdunk, 140 liters glass- og metalldunk, 100 liters sekker for plastemballasje, bøyle til plastsekk, matavfallsposer og kurv for å samle matavfall innendørs.
Abonnenten har ansvar for å holde beholderne rene og varsle i fra til Horisont hvis de går i stykker.

Avfallsbeholderne skal plasseres slik at de er lett tilgjengelige og ikke til unødig hinder for renovatørens arbeid. Vinterstid er det abonnentens ansvar å sørge for brøyting og strøing rundt beholderne.

Hjemmekompostering

Hvis du ønsker å kompostere matavfallet hjemme, må du inngå en avtale med Horisont. En varmeisolerende kompostbeholder skal benyttes slik at man kan kompostere med varmegang også om vinteren. Det anbefales å bruke en svanemerket kompostbeholder.
Ren jord - håndbok i hjemmekompostering

Kompostering med bokashimetoden er også godkjent.
Les mer om bokashimetoden.

Kontakt oss

Her finner du et kontaktskjema du kan benytte for spørsmål og meldinger.

Til kontaktskjema

KILDESORTERING HJEMME:

MATAVFALL:
Matrester, rester av frukt og grønnsaker, kaffegrut, teposer, tørkepapir. Barnebleier og bind bør kastes i restavfallet.
PAPIR:
Aviser, ukeblader, reklame, pocketbøker, konvolutter, pappemballasje fra frokokstblandinger, pizza etc. Melkekartonger, juicekartonger og kartong for puddinger og sauser.
PLASTEMBALLASJE:
Rene plastflasker, -kanner, -poser, -sekker, -begre, -bokser, -folie og blomsterpotter.
GLASS OG METALLEMB::
Syltetøyglass, barnematglass, hermetikkbokser, glassflasker, aluminiumsfolie, aluminiumsbeger, metallkorker, metallokk, øl- og mineralvannsbokser uten pant og tomme telys. 
Legges rett i dunken - ikke bruk plastposer!
RESTAVFALL:
 
Det avfallet som blir igjen etter at du har kildesortert.
FARLIG AVFALL:
Maling, lim, lakk, løsemidler, plantevernmidler, batterier, syrer, spraybokser, sparepærer, spillolje, motorolje og rengjøringsmidler.
Må bringes til miljøstasjon.