PRIVAT NÆRING

El-avfall

 JA TAKK
 • Leker med lys eller lyd
 • Blinkesko
 • Gratulasjonskort med lyd
 • Småelektronikk som har eller
  har hatt ledning eller batteri
 • Mikrobølgeovn
 • Stereoanlegg

 

 • TV-skjerm
 • PC-skjerm
 • Datautstyr
 • El-ledninger og kabler
 • El-verktøy
 • Varmepumpe (innerdel)

 

 

 

Hva blir det til?

Det elektriske og elektroniske avfallet sendes til ulike gjenvinningsanlegg i Norge. Der blir avfallet demontert og delt opp i fraksjoner. Ferdig sorterte materialer som inneholder farlige stoffer går til miljøsanering. Ikke-farlige materialer går til videreforedling, som f.eks. plast, metall og glass.
 

Gjenvunnet materiale fra el.avfall blir til:

 • Røntgenglass
 • Glass til sandblåsing
 • Glasopor skumglass
 • Råmateriale i plastindustrien
 • Råmateriale i metallindustrien