PRIVAT NÆRING

Asbest

  •    Asbest/eternitt må pakkes inn i to lag tykk plast, gjerne  bygningsplast, og tapes godt.
  •    Skal være luft tett
  •    Større mengder legges på trepaller.

Det er kun Dalborgmarka som har mottak for asbest. Pga      redusert bemanning, kan vi ikke ta imot asbest på lørdager.

 

Vanlige materialer med asbest

  • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer og vinduskitt
  • Gulvbelegg

Hva blir det til?

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.