Asbest/eternitt må pakkes inn i tykk plast, gjerne bygningsplast, og tapes godt.

    Større mengder legges på trepaller.

   Det er kun Dalborgmarka som har mottak for asbest. Pga. redusert bemanning, kan 
   vi ikke ta imot asbest på lørdager.