PRIVAT NÆRING

Farlig avfall

JA TAKK
 • Maling og lakk ?
 • Lim
 • Bekjempingsmidler ?
 • Oljerester
 • Spraybokser, også tomme
 • Rengjøringsmidler ?
 • Graderstokker
 • Kvikksølvtermometre
 • Gassbeholdere
 • Bilbatterier (Egen pall)
 • Løsemidler ?
 • Batterier, alle typer
 • Lyspærer
 • Lysstoffrør
 • Brannslokningsapparat
 • PCB-vinduer 1965-1975 ( Kun Dalborgmarka)
 • Klorparafinvinduer 1975-1990 ( Kun Dalborgmarka)

 

NEI TAKK 

 • Eksplosjonsfarlig avfall
 • Udetonert fyrverkeri
 • Våpen og ammunisjon
 • Medisinsk avfall

 

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Alle næringskunder som leverer farlig avfall må deklarere avfallet.

 

Hva blir det til?

Avfallet sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe av avfallet kan etter forbehandling brukes som brensel i sementproduksjon, noe må deponeres på Langøya og noe blir sendt til destruksjon. De delene som ikke inneholder farlige stoffer blir gjenvunnet så langt det er mulig.