PRIVAT NÆRING

Landbruksplast

må være sortert ved levering

Du kan levere følgende typer landbruksplast ved:

Horisont Miljøpark i Dalborgmarka:

  • Rundballefolie: Hvit og farget. Skal sorteres etter farge ved levering. 
  • PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. PP-sekker skal sorteres etter farge ved levering. 
  • Solfangerfolie: Solfangerfolie og plansilofilm.
  • Fiberduk
  • Rundballenett: Sorteres før levering.
  • Rundballekjerner: Sorteres før levering.

Kraby miljøstasjon tar imot: 

  • Rundballefolie
  • PP-sekk   

Andre fraksjoner må leveres på Horisont Miljøpark Dalborgmarka.

Det er ikke mottak på våre øvrige miljøstasjoner.

Oljekanner, dryppvanningsrør og rundballenett

Oljekanner tar vi ikke imot i returordningen. Dette pga. tilsøling av annen plast da oljekanner ikke vil bli helt tomme. Oljekanner leveres som restavfall med avgift. Dryppvanningsrør, rundballenett og stropper leveres også som restavfall, derfor må dette sorteres ut av landbruksplasten.  

Med tanke på gjenvinningen ønsker vi at all levering er så ren og fri for forurensningersom mulig. Plasten må leveres sortert.

Grønt Punkt 

Horisont har en avtale med Grønt Punkt om innsamling av landbruksplast. Grønt Punkt administrerer returordningen. Finansieringen sikres gjennom at Grønt Punkt krever inn et vederlag fra forhandlere og produsenter av plastemballasje basert på antall kilo plast de selger. Dette vederlaget blir brukt til å organisere returordningene av landbruksplast til gjenvinning.

Sorteringsguide - Sorting guide

Sorteringsguide norsk

Sorting guide english