Horisont tar imot forurenset jord og masser ved Dalborgmarka Miljøpark. Fraksjonene skal basiskarakteriseres i henhold til avfallsforskriftens kap. 9.

Vi kan ta imot og behandle følgende fraksjoner:

Fraksjon

NS kode

Lett forurensede masser

1603

Forurensede masser

1604

Forurenset betong og tegl

1614

Betong med armering

1612

Betong uten armering

1611

Oljeforurenset masse > 5000 ppm THC

1604

Oljeforurenset masse < 5000 ppm THC

1604

Asfalt

1619

Pris fås ved forespørsel. Send basiskarakterisering og oppgi en antagelse for mengde.