PRIVAT NÆRING

Leie container?

Horisont leier ut 10 m3 åpne liftcontainere til private til fastpris.

 • Leiekostnad inntil 4 døgn
 • Transport inntil 10 km fra Dalborgmarka Miljøpark. Utkjøring utover 10 km koster kr. 30 pr. km (t/r).
 • Ut/innkjøring gjøres mandag-onsdag-fredag
 • Hvis du trenger containeren lengre enn 4 døgn, får du leid den til kr. 75 pr. døgn utover fastpris
 • Container må ikke fylles over kanten. Ved fyllingsgrad over kant, blir det ilagt et gebyr på kr. 550. 
 • Ved feilsortering vil det tilkomme et tilleggsgebyr på kr. 700.

Avfallstype

Fastpris

Restavfall kr. 3 900          
Impregnert trevirke          kr. 3 900
Trevirke kr. 2 600
Hageavfall kr. 2 600
Isolasjon kr. 3 900
Landbruksplast kr. 2 100

 *Prisene er inkl. mva.

 

Restavfall container: Bildekk og hvitevarer kan legges på toppen av restavfallscontainer. Fyllingsgraden må overholdes. 

Dette kan du ikke kaste i containeren:

 • Farlig avfall eks. maling, plantevernmidler, olje, spraybokser, asbest, eternitt, vinylgulvbelegg, løsemidler, impregnert treverk, batterier, PCB og kloroparafinholdige vinduer.
 • Gips
 • Mindre elektriske og elektroniske artikler
 • Stein, grus eller jord
 • Betong eller tegl
 • Mat og matrester

Vi leier ikke ut container til betong m/armering, betong uten armering og fyllmasser.

 

Ønsker du å leie en av våre containere? 

Ta kontakt med oss på telefon 611 45 580 -  Epost: post@hiks.no 

Så hjelper vi deg!

Mål: 4150x1830x2000mm  (L x H x B)