Horisont leier ut 10 m3 åpne liftcontainere til private til fastpris.

I fastprisen får du:

  • Blandet avfall til sortering/restavfall, uavhengig av vekt
  • Leiekostnad inntil 4 døgn
  • Transport inntil 10 km fra Dalborgmarka miljøpark

Fastpris for impregnert trevirke eller restavfall: Kr. 3290, inkl. mva.
Fastpris for trevirke eller hageavfall: Kr. 2500, inkl. mva.

Utkjøring utover 10 km koster kr. 50 pr. km. Hvis du trenger containeren lengre enn 4 døgn, får du leid den til kr. 50 pr. døgn utover fastpris.

Pass på at containeren ikke fylles over kanten. Ved fyllingsgrad over kant, blir det ilagt et gebyr på kr. 500. 

Bildekk og store elektriske/elektroniske artikler kan legges på toppen av restavfallscontainer.

Dette kan du ikke kaste i containeren:

  • Farlig avfall (eks. maling, olje, spraybokser)
  • Gips
  • Mindre elektriske og elektroniske artikler
  • Masser eks. jord, stein ol.

Ønsker du å leie en av våre containere, ta kontakt med oss på telefon 611 45 580 eller epost: post@hiks.no så hjelper vi deg!