Horisont Miljøpark drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at inntektene skal dekke utgiftene og eventuelle overskudd eller underskudd må da dekkes ved endringer av gebyrene.

 

Hvorfor betale for treverk?

Horisont Miljøpark tar imot mange forskjellige avfallstyper som skal behandles videre, der kostnad og inntekt varierer mye i pris. Behandling og levering av trevirke er blitt mye dyrere enn tidligere, og vi ser oss derfor nødt til å innføre et lite gebyr for levering av trevirke, for å dekke våre utgifter.

Siden alle ikke har behov for å benytte seg av våre Miljøstasjoner, legges kostnaden på varen, trevirke, som blir levert, og ikke på renovasjonsgebyret.

Pris

     Type avfall        Pris inkl. mva
          1 m3                   200,- (minstepris 70,-)                           

 

Trevirke deles ofte opp i kategorier:

Trevirke: Trevirke som ikke er impregnert

Impregnert trevirke: trevirke som er impregnert med kreosot, salter av tungmetaller, kobber eller lignende. Dette leveres gratis som farlig avfall, i egen container.

 

Hva blir det til?

Trevirke kvernes til flis, og det meste kjøres til Eidsiva forbrenningsanlegg der det energiutnyttes.