Du kan levere følgende typer landbruksplast ved Horisont Miljøpark i Dalborgmarka:
  • Rundballefolie: Hvit og farget. Sorteres.
  • PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. PP-sekker skal sorteres etter farge ved levering. 
  • Solfangerfolie: Solfangerfolie og plansilofilm.
  • Fiberduk
  • Rundballenett: Sorteres før levering.
  • Rundballekjerner: Sorteres før levering.

Ved Kraby miljøstasjon tar vi kun imot landbruksfolie og pp-sekker. Det er ikke mottak på våre øvrige Miljøstasjoner.

Oljekanner tar vi ikke imot i returordningen. Dette pga. tilsøling av annen plast da oljekanner ikke vil bli helt tomme. Oljekanner leveres som restavfall med avgift. Dryppvanningsrør, rundballenett og stropper leveres også som restavfall. 

Med tanke på gjenvinningen ønsker vi at all levering er så ren og fri for forurensninger som mulig. Plasten må leveres sortert.

Horisont har en avtale med Grønt Punkt om innsamling av landbruksplast. Grønt Punkt administrerer returordningen. Finansieringen sikres gjennom at Grønt Punkt krever inn et vederlag fra forhandlere og produsenter av plastemballasje basert på antall kilo plast de selger. Dette vederlaget blir brukt til å organisere returordningene av landbruksplast til gjenvinning.