Våren er her, og med den følger teleløsning. Vi ber deg som har privat veg som kan bli skadet av tungtransport i vårløsningen, om å stenge vegen med fysisk sperre eller tydelig skilting. Slik unngår vi uheldige skader på vegen. 

De som må stenge av vegen, må i denne perioden trille dunkene frem til nærmeste sted hvor renovasjonsbilene kan kjøre og snu. Dette er samme sted som du har stengt vegen med fysisk sperring eller tydelig skilting.

Tusen takk for at du hjelper oss!