Det var styreleder Kjetil Bjørklund som fikk æren av å klippe snora, og «tømme» det første lastet med matavfall inn i bingen.

Omlastningsbygget gir oss mulighet til å heve kvaliteten på råvarene som vi sender videre til materialgjenvinning og energiutnyttelse. Ved å ha tak og større binger til de forskjellige avfallstypene, gjør vi at det blir mindre vann og forurensninger i avfallet. 

Dette bygget har vi ventet på lenge og det gir oss en unik mulighet til å heve kvaliteten på vår jobb, ved blant annet å øke kvaliteten på avfallet som en ressurs. 

Vi gratulerer oss alle med dette store og flotte bygget!