Grønt Punkts kvalitetskrav er max 5% forurensning, men opp til 10% blir akseptert under forutsetning av at forbedringstiltak iverksettes. Siden vi i fjor overskred 10% har vi til nå hatt avkortning i vederlaget fra Grønt Punkt.

Siden kvalitetsrevisjonen i fjor har Horiosont Miljøpark gjort noen grep; gjennomsiktige sekker på miljøstasjonene, informasjonsbrosjyre sendt til alle abonnenter om plastemballasje og vi har hatt innlegg på hjemmesiden om plastemballasje. 

Sammen er vi flinke!

 

 

Takk for at du kildesorterer!