Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. Dette kan for eksempel være rester av mat, frukt, grønnsaker, kaffegrut og teposer. 

Matavfallet du kaster omdannes til nye organiske produkter som biogass og kompost. Bleier og bind er ikke matavfall, og skal derfor kastes i restavfallet.

Ja takk

 • Skrell
 • Skrotter
 • Kaffegrut
 • Nøtteskall
 • Rester av frukt og grønnsaker
 • Mel, gryn, sukker
 • Gammelt brød og kaker
 • Rester av fisk og skalldyr

Nei takk

 • Matavfall med emballasje
 • Bleier og bind
 • Hundeposer
 • Potteplanter og avskårne blomster
 • Hageavfall
 • Jord og lecakuler
 • Kattesand
 • Snus og sigaretter
 • Plastposer eller bio- og maisposer

Det kastes svært mye mat i Norge. Hvert år kaster vi i Gjøvik, Land og Toten i gjennomsnitt over 300 000 tonn. Matavfall som kildesorteres kan bli til næringsrik jord, og biogass, men det viktigste miljøtiltaket du kan gjøre, er å ta ansvar for å redusere matsvinnet.

Takk for at du kildesorterer!