Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av.

Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot tilhengerens lemmer.

Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg.

Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn en meter.

Pass også på at du laster tilhengeren slik at det blir riktig kuletrykk. Vekten skal bæres av tilhengerens aksel (se illustrasjon). Riktig kuletrykk er ca. 50 til 75 kg på en lastet tilhenger. For mye eller for lite kuletrykk kan være trafikkfarlig. Kuletrykk kan kontrolleres med en vanlig badevekt.

Før du reiser av gårde til miljøstasjonen, sørg for at du har sikret lasten din skikkelig med stropper, tau, nett eller presenning om nødvendig.

Se hvordan Statens vegvesen anbefaler hvordan en sikrer last.