Vi ser ofte at avfall har falt av tilhengere og ligger i og langs veibanen. I tillegg til at det forsøples, kan det også skape trafikkfarlige situasjoner og medføre punktering.
Før du reiser av gårde til miljøstasjonen, sørg for at du har sikret lasten din skikkelig med stropper, tau, nett eller presenning om nødvendig.

Se hvordan Statens vegvesen anbefaler at du laster tilhengere.