Svartelistede planter er fremmede plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Det er viktig at svartelistede plantearter ikke kastes i naturen, og må heller ikke kastes sammen med hageavfall.

Hvor kan jeg levere svartelistede planter?

Ønsker du å fjerne plantene er det viktig at de håndteres i tette plastsekker og leveres gratis som restavfall på nærmeste miljøstasjon, vi sender det videre til forbrenning. Husk og oppgi adressen der plantene funnet til driftsoperatøren på miljøstasjonene. 

Her finner du oversikt over alle svartelistede arter www.artsdatabanken.no