Om veien ikke er strødd eller brøytet, kommer vi ikke frem!

Vi setter sikkerheten først!

Renovatørene er ute fra klokka 07 om morgenen. På dager det snør mye, får ikke brøytemannskapene vært alle steder samtidig. Dette gjelder også strøing på glatte veier. Inne på din egen eiendom er du ansvarlig for å brøyte, måke frem dunker og eventuelt strø. Med været vi har nå, er det viktig å skrape vegen. Renovasjonsbilene er store og tunge, så veien må være brøytet i minimum 3 til 3,5 meters bredde. Marker veikant med brøytestikker, slik at renovatøren vet hvor bred vegen er.

Vi strekker oss så langt som råd for å få hentet avfallet. Om sjåføren vurderer veien for glatt eller uframkommelig, må han la sikkerheten gå først og kan da la være å tømme. 

Takk for at du bidrar til at renovatørene kan få gjort jobben sin!