Horisont Renovasjon AS beklager situasjonen der ruter er utsatte eller kansellerte og gjør alt de kan for å få hentet inn avfallet der tømming har blitt utsatt. 

De kansellerte eller utsatte rutene er: 

Rute 10. Glass- og metallemballasje og plastemballasje utgår - Vestre Toten

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skal hentes i januar må dessverre  utgå.

Gjelder følgende veger: Beitevegen, Brattbakken, Breiskallengen, Elvelia, Frydenlundsvegen, Furulybakken, Gjøvikvegen, Grubebakken, Hauglidvegen, Kløvervegen, Knut Hamsuns Veg, Kornvegen, Myhrevegen, Napstadvegen, Negardsvegen, Rudivegen, Simensbakken, Skogstien, Snøggvegen, Storgata, Øverbyvegen, Åkersvebakken, Åkersvevegen.

 

Rute 10. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skal hentes i januar må dessverre  utgå.

Gjelder følgende veger: Birisætervegen, Drogsetvegen, Dullerudvegen, Onsrudvegen, Snertingdalsvegen, Øvre Lienvegen, Øvre Veg.

 

Rute 10. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Søndre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skal hentes i januar må dessverre utgå.

Gjelder følgende veger:Brattlandsbakken, Bryggevegen, Elvebakken, Elvesvevegen, Flubergvegen, Gjøviklinna, Gladbakkroa, Granholtet, Granumsvegen, Hanvalvegen, Kantevegen, Kirkebakka, Kirkevegen, Nedre Presthågån, Solsvingen, Steinborgvegen, Strømmevegen, Sveavegen, Øvre Bergegarda, Øvre Presthågån. 

  

Rute 10. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Nordre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skal hentes i januar må dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bjørkelykkja, Esbjuglinna, Håkenstadvegen, Jevnakervegen, Kilakroken, Mælumslivegen, Nordlivegen, Nordsinni, Rustadvegen, Sandmovegen, Veståsvegen.

 

Rute 9. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 7. januar må dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Amundrudvegen, Dalaroa, Eriksrudvegen, Hanssveavegen, Nylandvegen, Redalsvegen, Skulhusroa, Skulhusvegen, Smedmobakken, Smedmogrenda, Smedmovegen, Smedmovika, Snertingdalsvegen, Stokkevegen, Øvermoen.

 

Rute 9. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Søndre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 7. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bergstien, Gjøviklinna, Gladbakkroa, Jonasflåa, Kirkebakka, Landåsvegen, Nysætervegen, Olamyrvegen, Sedalvegen, Strandbakken, Vestrumsbygda, Østsinnivegen, Øygardsvegen.

 

Rute 9. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Nordre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 7. januar må dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Brattrudsvegen, Domsjøvegen, Dæhlilinna, Esbjuglinna, Etnedalsvegen, Gamlebyen, Gamlegutua, Juvesvevegen, Loengsvegen, Mosvinga, Nordgardslinna, Nordsinni, Sandmovegen, Stuveåsvegen, Sveumvegen, Thomlesvevegen, Thomlevegen, Øvre Nordsinni, Øymovegen.

 

Rute 1. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 11. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bjugstadgutua, Brattengvegen, Breiskallmarka, Brennbakkroa, Brennbakkvegen, Fagernesvegen, Klinkelinna, Lunnevegen, Odnesvegen, Skonhovdvegen, Vesetvegen, Vesteråsvegen.

 

Rute 1. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Nordre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 11. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bakkegutua, Fjellsbergvegen, Furusetvegen, Gjeflelinna, Hombsvegen, Langengvegen, Nybakktåje, Puffen, Samsonstugua, Sjakslinna, Østsinnilinna.

 

Rute 2. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 11. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Biristrandvegen, Ekerngutua, Midtekervegen, Myrvoldvegen, Røstesvingen, Røstevegen, Strandengvegen, Sørekernvegen, Åsrovegen.

 

Rute 2. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Nordre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 11. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bjørndalsvegen, Sølsvevegen, Gamlebyvegen, Hemsetervegen, Hølivegen, Liavegen, Nerbygdsvegen, Nord-Torpvegen, Røstelia, Røstelivegen, Vestergardsvegen, Ørkevegen.

 

Rute 3. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 13. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger:Anders Lysgårds veg, Biristrandvegen, Birivegen, Båbergsgutua, Finstadvegen, Lierengvegen, Lillebergsvegen, Ordførervegen, Strandengvegen, Øverbygdsvegen.

 

Rute 3. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Nordre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 13. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Furuholtet, Larsenvegen, Mariringen, Moavegen, Nord-Torpvegen, Oddevegen, Skogstadlivegen, Synnfjellvegen, Sætervegen, Valheimsvegen, Vest-Torpvegen, Øvrevegen.

 

Rute 4. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 14. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Kjensetgutua, Stuvengvegen, Øverbygdsvegen, Anders Tandbergs Veg, Austdalfeltvegen, Doktorsien, Gravåsvegen, Kletthagen, Myrheimvegen, Nittåsvegen, Nøssvegen, Ringsjøvegen, Seegårdsvegen, Snertingdalsvegen, Stuvekeren

 

Rute 4. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Nordre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 14. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bergsætervegen, Brudalen, Djupåvegen, Hovdelivegen, Lillehammervegen, Meierivegen, Prestrudvegen, Snertingdalsvegen, Storsveleia, Sveavegen, Torpavegen, Unnleia, Vollsvegen, Wæhlervegen, Øvergjøvik.

 

Rute 5. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Gjøvik

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 15. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger:Gamlevegen, Gilbergsrovegen, Hasligrenda, Nordrumsvegen, Rotstigvegen, Snertingdalsvegen, Svearovegen, Trettsvevegen, Ødegårdsroa.

 

Rute 5. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Søndre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 15. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger:Bedehusvegen, Dampbåtvegen, Fjordbakken, Framnesvegen, Gamlevegen, Gjøviklinna, Hesthågån, Hombsvegen, Kjelstadvegen, Kvernmolykkja, Møllebakken, Olagjerdet, Ornesvegen, Posthusvegen, Sagvika, Sandviksvingen, Skolevegen, Tømmervegen.

 

Rute 5. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Søndre Land

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 15. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger:Hanserudvegen, Jevnakervegen, Kistefossvegen, Kværndalskroken, Kværnstubben, Mælumslivegen, Nylinna, Nysethbakken, Ringen, Tranlivegen, Tørristugumoen, Vestsidevegen, Åvella.

 

Rute 2. Papir og matavfall er utsatt - Gjøvik

Papir og matavfall som skulle vært hentet 19. januar er utsatt, vil bli hentet inn i løpet av uke 3. 

Gjelder følgende veger: Biristrandvegen, Ekerngutua, Midtekervegen, Myrvoldvegen, Røstesvingen, Røstevegen, Strandengvegen, Sørekernvegen, Åsrovegen. 

 

Rute 8. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Østre Toten

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 20. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bjørkegutua, Brusveenga, Dystlinna, Dårstadvegen, Fargovegen, Gårdløsgutua, Hellumsvegen, Holtegutua, Holtenga, Kolbulinna, Møllerhagenvegen, Skjølåslinna, Vestpåsveen.

 

Rute 9. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Østre Toten

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 21. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Bekkevegen, Bevervegen, Bjørkegutua, Elvevegen, Huusegutua, Kolbulinna, Midtvegen, Narumsgutua, Narumsvegen, Nyvegen, Presterudgutua, Røisdalen, Vestvegen, Vømmølsvika.

 

Rute 9. Plastemballasje, glass- og metallemballasje utgår - Østre Toten

Glass- og metallemballasje og plastemballasje som skulle vært hentet 21. januar må  dessverre utgå.

Gjelder følgende veger: Alfheimvegen, Elvlyvegen, Fredslundvegen, Fredsvolljordet, Halvorsrudvegen, Hjemstadgutua, Hørlandsgutua, Liengvegen, Mamelundsvegen, Midtivegen, Panenglinna, Sausvevegen, Snikkerbakkvegen, Steindalen, Stensengvegen, Strandgata, Sullestadfeltet, Sullestadtunet, Sullestadvegen, Totenvegen, Viksborgvegen.