PRIVAT NÆRING

Husk å måke og strø rundt beholdere

En renovatør tømmer flere hundre avfallsbeholdere hver dag. For å kunne gjøre denne jobben effektivt og uten fare for skade, er det viktig at det er tilrettelagt for tømming.

 

DETTE ER DITT ANSVAR: 

  • Sørg for god framkommelighet til avfallsbeholderne
  • Det skal være brøytet for snø, og strødd godt foran og rundt beholder, og på tilfartsveger. Vi kan ikke dra beholdere i snø eller over brøytekanter. Husk også å gi brøytebilene framkommelighet ved store snøfall
  • Fjern snø og is fra topplokk
  • Vend avfallsbeholder med håndtak ut mot vegen på tømmedag.
  • Sørg for at alt avfall er riktig sortert i hver beholder/plastsekk. 
  • Plasser beholderne maks. 10 meter fra veg kvelden før tømmedag. Renovatørene starter tidlig.

 

Se forøvrig forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

 

HVA SKJER OM DU IKKE OVERHOLDER ANSVARET DITT? 

Hvis du ikke har måkt fram beholder, beholder har fryst fast i bakken, avfallet sitter fast i dunken, det er uforsvarlig glatt, eller ikke brøytet, blir ikke avfallet tømt. 

Vi tømmer ikke dersom det er fare for renovatørens helse og sikkerhet, fare for skade på renovasjonsbilen, fare for sikkerheten til folk som ferdes der vi kjører, eller fare for skade på privat utstyr som gjerder, privatbiler, garasjer med mer.

 

TIDSPUNKT FOR TØMMING

Vi henter avfall hele dagen, og starter mandag til fredag fra kl. 06 på morgenen og kan vare fram til kl. 21.00 på kvelden. Se når du har tømming.

Når det er store snøfall, veldig kaldt eller ekstremt glatt, kan det oppstå forsinkelser. Vi kan da hente avfallet sent på dagen, eller dagen etter. Ved større forsinkelser, varsler vi via SMS. 

Har det gått mer enn en dag ut over ordinær tømmedag uten at avfallet er tømt, og det ikke er grunn til forsinkelse, meld fra til oss. 

 

VÅRT ANSVAR


Kommunene plikter å gi innbyggerne et godt renovasjonstilbud i henhold til krav i forurensingsloven. Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land har delegert dette ansvaret til Horisont Miljøpark IKS.

 

Renovatørene møter innimellom på nedsnødde dunker.

Det medfører at de ikke blir tømt.Tusen takk for at du bidrar til en trygg og sikker arbeidsdag for renovatørene!