Det er utarbeidet et nytt sett med kildesorteringsmerker for lik merking og fargebruk over hele landet, og Horisont Miljøpark IKS har nå montert de nye skiltene i samtlige åtte miljøstasjoner selskapet har ansvaret for. 
 
Målsetningen er lik merking på emballasjen, på dunken hjemmepå jobb og i det offentlige rom for å gjøre det enklere for oss å kildesortere riktig. Allerede nå kan du se de nye merkene på emballasjen på flere av produktene i dagligvarebutikken, sier driftsleder Stian Rønning i miljøavdelingen hos Horisont Miljøpark IKS. 

Bildetekst: Nye merkeordningen på melkekartongen i dagligvarebutikken. 

 
Likt i alle kommuner 
Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger man skal benytte for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet. 

Merkene er basert på danskenes piktogramsystem for avfallshåndtering. I løpet av prosjektet er det også etablert et samarbeid også med Avfall Sverige, og ambisjonen er en felles merkeordning for hele Norden for å gjøre praksis for kildesortering så lik som mulig på tvers av landegrensene. 
 
- Vi håper publikum liker merkene. Det gjør vi, sier Rønning.