Dunker som etter vanlige intervaller skulle vært tømt i påskeuka, blir tømt uka etter påske. Det medfører en forskyvning på en uke for alle avfallstyper.

Årsaken til at vi nå gjør endringer, er at arbeidsmengden for renovatørene blir for stor rundt helligdagene. Fram til nå har renovatørene kjørt flere ruter i forkant eller etterkant av de røde dagene. Mange av helligdagene er også på tider av året med krevende kjøreforhold, noe som ofte fører til forsinkelser. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige renovatører samt å tilby tilfredsstillende arbeidsforhold for disse som gjør en utrolig viktig jobb i samfunnet. Derfor legger vi om noen av våre rutiner og ber om forståelse for dette.

Tømmekalender og Min Renovasjon er oppdatert vedrørende forskyvningen.