Våren er her, og med den følger teleløsning. Vi ber deg som har privat veg som kan bli skadet av tungtransport i vårløsningen, om å stenge vegen med fysisk sperre eller tydelig skilting. Slik unngår vi uheldige skader på vegen. 

De som må stenge av vegen, må i denne perioden trille dunkene frem til nærmeste sted hvor renovasjonsbilene kan kjøre og snu. 

Har du spørsmål i forbindelse med vårløsning og risiko for skade på vegen pga. teleløsning, ta gjerne direkte kontakt med oss i Horisont på telefon 61 14 55 80 eller epost: post@hiks.no