Horisontjord inneholder sand, jord og kompost av hageavfall. Produktet er produsert over såld.

Horisontjord er jord som kan brukes til alt: plener, hagebed og grøntanlegg. 

Lastevolum

 

0,5 m3             

 0,8 m3

1,0 m3

1,2 m3

2,0 m3

Horisontjord

250,-

400,-

500,-

600,-

1 000,-

Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva

DALBORGMARKA MILJØPARK IKS

Vi kan være behjelpelig med å laste på henger, hvis ønskelig. Ta kontakt med driftsoperatør på miljøstasjonen.

Kontakt miljøstasjonen ved kjøp av Horisontjord før lasting.

Vis kvittering ved lasting.

SPØRSMÅL OM JORDA ELLER ØNSKER OM UTKJØRING?

Har du spørsmål om jorda eller ønsker informasjon om utkjøring, kontakt Horisont Miljøpark IKS på tlf. 61 14 55 80 eller send epost til post@hiks.no