I forbindelse med helligdagene i mai, vil tømmedagene bli forskjøvet. Dette gjelder også for deg som ikke skulle hatt hentedag på en av helligdagene. Det vil si at alle får sine hentedag forskjøvet. Dette er første gangen vi endrer tømmedager midt i et kalenderår. Kalenderen du nå får, erstatter altså den gamle.

Du kan også skrive ut din tømmekalender her

Årsaken til at vi nå gjør endringer, er at arbeidsmengden for renovatørene blir for stor rundt helligdagene. Fram til nå har renovatørene kjørt flere ruter i forkant eller etterkant av de røde dagene. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige renovatører samt å tilby tilfredsstillende arbeidsforhold for disse som gjør en utrolig viktig jobb i samfunnet. Derfor legger vi om noen av våre rutiner og ber om forståelse for dette.

Tømmekalender på web og appen Min Renovasjon er oppdatert vedrørende forskyvningen.