I løpet av kort tid vinteren og våren 2020/21 har Horisont Miljøpark forsterket bilparken med fem nye store renovasjonsbiler, en kranbil, tre mindre renovasjonsbiler og en trailer.

>> Se video

Disse verktøyene er en viktig nøkkel til stabil drift for en organisasjon som både driver med transport og håndtering av avfall.

- For Horisont er det en vesentlig suksessfaktor at bilene står minst mulig på verkstedet og har størst mulig driftssikkerhet. De er topp moderne og er drevet på biogass og diesel, sier adm.dir. Stein Giæver i Horisont Miljøpark IKS.

Nye biler sørger for bedre driftssikkerhet i Horisonts renovasjonstjeneste.

Målsetningen er at abonnentene i Gjøvik, Toten og Land-området skal merke investeringene i form av at det bør bli færre avvik og mindre kansellerte ruter ute på bygdene i vintrene som kommer.

- Vi har en klar ambisjon om at tjenestene Horisont gjør på vegne av kommunene – og da i særlig grad avfallsinnhentingen – skal bli enda bedre enn før. Men helt perfekt blir det jo aldri i renovasjonsbransjen, siden bakkene i Gjøvikregionen er like bratte og smale hver vinter. Og hver vinter er kald med snø og is og veiene ER glatte. Men investeringene vil bidra i vesentlig grad til forsterket driftssikkerhet, sier Giæver.

>> Se video