Hvor blir det av restavfallet? Plastemballasjen? Treverket? Det farlige avfallet? 

Dette - og mer til - får elevene vite mer om når Torunn Piro i Horisont Miljøpark inviterer skolene i Gjøvik regionen til miljøundervisning.

Miljøskolen er 17 år
Torunn har siden 2004 gjennomført Horisonts Miljøskole, og har anslagsvis undervist mellom 10.000 og 15.000 barn og unge i hvordan avfallet til 80.000 innbyggere i de fem kommunene i Gjøvik, Toten og Land behandles.

- Opplegget starter med en times foredrag innendørs der jeg forklarer hva som sorteres hvor og hva som ligger i vår visjon «fra avfall til råvarer - sammen med deg». Og det er nettopp slik det er. Vi gjør det – sammen med innbyggeren. Uten god hjelp og samarbeid med store og små i kommunene, ville vi ikke klart å håndtere avfallet på en forsvarlig måte, sier hun.

Viktig med kildesortering
Torunn er nøye på å forklare skoleelevene om viktigheten av kildesortering av avfall, hva som sorteres hvor på miljøstasjonen og ikke minst hva avfallet blir til.

- Etter foredraget går vi ut på miljøstasjonene og anlegget ellers. Vi ser på hva som skjer i praksis. Ungene får lukte på matavfallet, se hva vi gjør med hageavfallet, se på maskiner og utstyr, se på mengder, og høre litt om farlig avfall og hvorfor det skal ut av kretsløpet, sier hun.

Så relevant som mulig
Torunn - som egentlig jobber med kommunikasjon, kundebehandling og avvikshåndtering til daglig - forsøker å gjøre Miljøskolen så relevant som mulig for elevene.

- Jeg pleier alltid å stille spørsmål til læreren som f.eks. «hva gjør dere med limstiften?» De fleste svarer: «I restavfallet!» Det er feil. Det riktige er at den behandles som farlig avfall. Lærene lærer litt de også, og elevene forstår at ingen er utlært. Sjøl lærer jeg litt nytt hver uke på jobb, sier Torunn.

Foredrag og omvisning tar ca. 2,5 timer og det starter kl. 09.00 og kl. 12.00 i Dalborgmarka. På de andre miljøstasjonene varer det ca. halvannen time. Opplegget er løpende fra skolestart og populært, så det er bare å sikre seg «skoleplass» ved å henvende seg til Torunn Piro snarest mulig.

Kontakt Torunn på e-post piro@hiks.no eller mobil 976 35 976, og meld dere på nå!