Befolkningen i Gjøvikregionen er blant de flinkeste i landet på plastsortering. Tallene fra Grønt Punkt viser at Horisonts abonnenter er på tredjeplass.

Tallene viser kg per innbygger innsamlet gjennom Grønt Punkt-systemet i 2020.

- Det flotte resultatet er det våre abonnenter som skal få størstedelen av æren for. Så kan vi også tillate oss å skryte litt av oss sjøl som selskap, siden vår jobb er å tilrettelegge for best mulig kildesortering både ute hos abonnenten og på miljøstasjonen, sier adm.dir. Stein Giæver i Horisont Miljøpark IKS.

Hele landet
Grønt Punkt-systemet baserer sine tall på innsamlet avfall hos de nærmere 60 avfallsselskapene over hele landet. Statikken gjelder avfall innhentet hos abonnentene og som er levert og sortert på miljøstasjonene.

Stein Giæver mener at tallene med forholdsvis stor sannsynlighet også reflekterer hvor flinke folk er til å sortere de andre avfallstypene.

- Tallene fra Grønt Punkt er et godt bilde på at vi nok generelt sett er ganske flinke på å kildesortere avfallet. Vi gjennomfører blant annet plukkanalyser av restavfallet som viser samme trend, selv om vi ikke har konkrete tall fra Grønt Punkt på andre avfallsfraksjoner som underbygger hvor vi står der i forhold til resten av landet, sier Giæver.

Gode på materialgjenvinning
Når det gjelder materialgjenvinning er Horisont også blant de beste i klassen. Tall fra Samfunnsbedriftenes 2019-statistikk viser at Horisont er på topp tre blant avfallsselskapene på Østlandet.

- Materialgjenvinning er enhver form for gjenvinning der avfallsmaterialer brukes til fremstilling av stoffer eller løsøregjenstander som ikke er avfall. Våre egne tall fra 2020 viser at vi nå har enda høyere gjenvinningsgrad, sier Stein Giæver.