Etter at mor døde av brystkreft fant Kristina Bergersen (27) trøst i stallen sammen med hestene. Det hjalp henne også videre i arbeidslivet.

Det var hennes nåværende sjef og driftsleder Stian Ødegård Rønning i Horisont Miljøpark IKS og kona Tone Kristine som tilfeldigvis eide stallen Kristina fant seg selv igjen i etter at moren gikk bort.

Brutal beskjed
For noen år siden fikk Kristinas mor den brutale beskjeden om at hun hadde fått brystkreft. Det viste seg at det var full spredning. Hun gikk bort innen ett år. Noen år tidligere hadde hun mistet sin bror og tante. Det hele ble svært tøft for unge Kristina.

- Jeg jobbet i den perioden som vikar i kommunen, og fikk like etter at mor døde beskjed om at de ikke trengte meg lengre. Jeg ble i praksis arbeidsledig. Men i den mentale tilstanden jeg var i etter at mor gikk bort, hadde det nok heller ikke vært mulig med ytterligere engasjement i kommunen, sier Kristina.

Fikk hjelp
Heldigvis kom hun - gjennom NAV - i kontakt med Hapro Jobb og Karriere AS, som er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering.

- Samarbeidet med Hapro ledet til at jeg sjøl tok tak i situasjon og innledet kontakt med Tone Kristine. Stians kone. Stian er mitt søskenbarn, og derfor ble inngangen enklere for meg. Jeg visste jo at de hadde fått hester, sier Kristina.

Hestekur
Å få jobbe med hest i en vanskelig periode i livet har betydd mye for Kristina.

- Det hjalp meg på mange måter over kneika. Det hører med til historien at jeg kjente Ola Meyer som tidligere var driftsleder på miljøstasjonene hos Horisont. Derfor søkte jeg på jobb som vikar, og startet her i selskapet i april 2019. Og her er jeg nå, smiler Kristina.

Besto med glans
Siden har det gått slag i slag for Kristina. Hun er snart ferdig utdannet fagarbeider i gjenvinningsfaget, men mangler den praktiske eksamen. Teorien er bestått med glans. Karakter fem til og med.

- Fagområdet mitt består aller mest av mottak av avfall og veiledning av kunder. Betaling, sortering og kundeservice er ord som kort kan beskrive min jobb. Jeg går over containere, sorterer og sørger for så rene fraksjoner som mulig. Dette er viktig for nedstrømsløsningene videre. Det vil si om fraksjonene havner i et deponi eller om de blir sendt videre til gjenvinning. Avfall blir til slutt i mange tilfeller også til råvarer, sier Kristina.

Ytter-Kolbu

Kristina har sitt rede i en leilighet i Ytter-Kolbu i Østre Toten kommune og trives godt der. På fritida er det naturligvis hest og datteren på snart syv år som gjelder.

- Jeg har ellers en del kontakt med onkler, tanter og storesøster Camilla på 30 år.

Stolt av jobben
Kristina er stolt av arbeidsplassen og jobben hun gjør. Hun har også bidratt til å få miljøstasjonen opp på et bedre nivå enn før. Det støttes solid av kolleger vi har snakket med.

- Jeg er driftsoperatør på miljøstasjonen i Dalborgmarka og syntes at jeg har ansvar for mye. Det dreier seg om å planlegge, sette folk i arbeid, lage opplæringsprogram for vikarer og nyansatte, avlaste i vekta, hjelpe til med farlig avfall og kjøre hjullaster. Det er alltid forbedringspotensialer og jeg syntes vi får til litt endring hver dag, sier Kristina.

Kristina er fra før utdannet hudpleier og massør og var i yrket fra hun var 17 til hun var 19 år. Hun har også jobbet i Telenor med kundeservice, i en klesbutikk på CC Gjøvik som heter Engler og Cowboyer samt i servicetorget i Gjøvik Kommune der hun blant annet hadde ansvaret for å flytte avdelingen når rådhuset skulle få ny adresse. Hun har også hatt ansvaret for å organisere bøssebærere og få pengene i banken under TV-aksjonen.