Horisont utvider åpningstidene på miljøstasjonen Prøven på Raufoss med en dag i uka fra og med 1. juli. I tillegg til de vanlige dagene, vil torsdager fra 09.00-15.00 være et nytt og foreløpig sesongbasert tilbud.

Ifølge driftsleder Stian Ødegård Rønning er miljøstasjonen Prøven på Raufoss er en av de mest trafikkerte Horisont har og selskapet ønsker utvide tilbudet og øke tilgjengeligheten for sine brukere.

- Vi håper at folk vil benytte seg av tilbudet og at vi kanskje får fordelt noe av trafikken på onsdag over til den nye dagen på torsdag, sier Ødegård Rønning.