Driftsoperatør og maskinfører Lars Øyvind Solhaug fikk i dag fagbrev i gjenvinningsfaget, og det med toppkarakter!

I den praktiske prøva, som avslutter en fem år lang læretid, fikk Solhaug karakteren meget godt. Og det er kandidaten svært godt fornøyd med.


- Ja, jeg er veldig fornøyd med resultatet og det har vært fem interessante år. I tillegg til læretida og den praktiske prøva, har det også vært teorieksamen, sier Solhaug.

Gjenvinningsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Det er et omfattende fagpensum kandidatene skal igjennom. Etter endt utdanning får man yrkestittel fagoperatør i Horisont.

Solhaug er fra før utdannet agronom fra Lena-Valle Videregående Skole.