Alle miljøstasjonene tar imot smittefarlig avfall, dvs. stikkende og skjærende avfall som sprøytespisser, kanyler og skalpeller. Slikt avfall leveres i godkjent og plombert emballasje.
Sprøytebokser/emballasje som er kjøpt hos Horisont returneres vederlagsfritt.
For emballasje som ikke er kjøpt hos oss, betales en transportkostnad.
Avfallet sendes til forbrenning ved godkjent anlegg.
 

  PRISER:                                                   

  Sprøytebokser   4 liter:  kr 167,50 kr. inkl. mva. 
  Sprøytebokser 30 liter:  kr 279 kr. inkl. mva.