Vi søker driftsoperatør

I forbindelse med driften av miljøstasjonene våre, søker vi etter driftsoperatør i 100 % fast stilling hos Horisont Miljøpark IKS. Jobben vil hovedsakelig være på Dalborgmarka miljøstasjon. Men det kan forekomme endringer. 

I stillingen vil det i hovedsak være følgende arbeidsoppgaver som er sentrale:

 • Kundebehandling
 • Mottakskontroll
 • Drift av våre miljøstasjoner
 • Mottak av farlig avfall 

Vi søker en person som har:

 • Klasse B og disponerer egen bil.
 • Truckbevis og gjerne hjullasterbevis. Eller villig til å ta dette.
 • Er serviceinnstilt og opptatt av god kundebehandling.
 • Gjerne fagbrev i gjenvinningsfaget. Eller villig til å ta dette.
 • Er engasjert, fleksibel, handlekraftig og har evnen til å arbeide selvstendig.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Jobber strukturert og systematisk, og er pålitelig.
 • Kvelds- og helgejobbing må kunne påregnes.
 • Må ha gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr en travel arbeidsdag med utfordrende, selvstendige og varierte oppgaver i et godt miljø.
 • Mulighet for videreutdanning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Stillingen lønnes iht. gjeldende tariffavtale og lokale avtaler, basert på utdanning og ansiennitet.  
 • Intern- og ekstern opplæring vil bli gitt.

Søknad sendes til vår e-postadresse post@hiks.no 

Tiltredelse, snarest.

Spørsmål til stillingen: Driftsleder miljøavd. Stian Rønning. Tlf: 970 67 473

 

Vi søker Miljøingeniør

I forbindelse med driften av anleggene så søker vi etter miljøingeniør i 100 % fast stilling ved Horisont Miljøpark IKS. Stillingen har primært arbeidssted ved Dalborgmarka Miljøpark. Denne stillingen er viktig for å bidra til at vi har bærekraftig avfallshåndtering. 

I stillingen vil i hovedsak følgende arbeidsoppgaver være sentrale:

 • Delta i daglig drift og oppfølging av deponiet; vurdere forespørsler, mottakskontroll, utføre stikkprøvekontroll og miljørisikovurderinger
 • Bidra i utslippskontrollen og sikre miljøovervåkningen på anleggene; prøvetaking, vurdering av analyseresultater, dokumentasjon og miljørapportering
 • Rådgiver og faglig støtte internt og eksternt
 • Utføre interne analyser
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Sikre høyt HMS og kvalitetsnivå
 • Bidra i utvikling av deponiløsninger og renseanlegg for sigevann

 Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Krav om master eller bachelor i miljøfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Alternativt analytisk kjemisk kompetanse på samme nivå
 • Fordypning innen organisk kjemi er fordelaktig
 • Du har gjerne erfaring fra miljøovervåkning, regelverk for deponi og avfallshåndtering
 • Gode holdninger til HMS er svært viktig
 • Du er selvstendig, samarbeidsorientert og kvalitetsbevisst
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr: 

 • Vi tilbyr en spennende arbeidsdag med utfordrende, selvstendige og varierte oppgaver i et godt miljø
 • En mulighet til å påvirke og være med å utvikle en svært viktig og sentral avfallsaktør for regionen
 • Mulighet for videreutdanning
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Intern og ekstern opplæring vil bli gitt.

Spørsmål om stillingen: Driftssjef miljø, Janne Jarstad på Tlf: 95 94 97 36 eller Økonomi- og HR-sjef Kai Løvstad Tlf. 48 20 90 42.

Søknad sendes til vår e-postadresse post@hiks.no    

 

Vi søker driftsoperatør

I forbindelse med våre oppgaver innen renovasjon for husholdningene og drift av miljøstasjoner, søker vi etter driftsoperatør i 100 % fast stilling hos Horisont Miljøpark IKS. 

I stillingen vil følgende arbeidsoppgaver være sentrale:

 •  Distribusjon av avfallsbeholdere og annet kildesorteringsutstyr til våre abonnenter
 •  Reparasjon av avfallsbeholdere hos abonnent
 •  Kundebehandling
 •  Mottakskontroll
 •  Drift av våre miljøstasjoner
 •  Mottak av farlig avfall

Vi søker en person som har/er:

 • Klasse B og trives med å kjøre bil i jobben. For oppgaver innen drift av våre miljøstasjoner vil arbeidssted kunne variere. Du må disponere egen bil for å komme deg til arbeidsstedet
 • Truckbevis og hjullasterbevis, eller være villig til å ta dette
 • Er serviceinnstilt og opptatt av god kundebehandling
 • Fagbrev i gjenvinningsfaget, eller villig til å ta dette
 • Er engasjert, fleksibel, handlekraftig og har evnen til å arbeide selvstendig
 • Har gode samarbeidsevner
 • Jobber strukturert, og er pålitelig og nøyaktig
 • Kvelds- og helgejobbing må kunne påregnes
 • God på kommunikasjon på norsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr: 

 • Vi tilbyr en spennende arbeidsdag med utfordrende, selvstendige og varierte oppgaver i et godt miljø
 • Mulighet for videreutdanning.
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Intern- og ekstern opplæring vil bli gitt

Tiltredelse etter avtale

Søknad sendes til vår e-postadresse post@hiks.no 

Spørsmål til stillingen: Driftsleder miljøavd. Stian Rønning. Tlf: 970 67 473