PRIVAT NÆRING

Omvisninger ved Dalborgmarka Miljøpark

Opplæring av barn og ungdom er veldig viktig i miljøsammenheng. Det at barn og ungdom kommer hjem og "oppdrar" de foresatte, ser vi på som svært positivt. I denne sammenheng ønsker vi spesielt å invitere alle 4.trinnene i GLT-området til et foredrag og omvisning på Horisont sitt anlegg i Dalborgmarka i Hunndalen, men alle klassetrinn er velkomne til å ta kontakt med oss for omvisning. For å gjøre kostnadene mindre i forbindelse med turen dekker Horisont 50 %
av reiseutgiftene.

Andre som ønsker omvisning, kan ta kontakt med oss via post@glt-avfall.no eller telefon 611 45 580.