PRIVAT NÆRING

Deponi

Horisont driver i tilegg til miljøstasjonene, sluttbehandling av avfall i Dalborgmarka. Deponiet er det eneste i Oppland og Hedemark som har etablert dobbel bunntetting.

Alt avfall som skal deponeres, må være basiskarakterisert av avfallsbesitter før levering til anlegget. Det er avfallsbesitter som plikter å gi korrekte opplysninger om avfallet, herunder dokumentere innholdet for blant annet å forsikre seg om at totalt organisk karbon (TOC) ikke overstiger 10 %. Det er forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall som overstiger 10 % TOC eller har et glødetap på over 20 %.

Avfall til deponering som ikke er basiskarakterisert eller har mangelfull basiskarakterisering, blir avvist av mottakskontrollen. Alle avvisninger rapporteres til Fylkesmannen.

 

 

TOC

Totalt organisk karbon, er mengden karbon bundet i en forbindelse. Denne mengden er med å avgjøre hvor stort potensial det er for biologisk aktivitet og nedbrytning i avfallet.