Gratis levering av utvalgte typer landbruksplast til Horisont

Publisert:

Fra og med 17. juni 2024 vil det bli kostnadsfritt å levere solfangerfolie, fiberduk og innernett til Dalborgmarka Miljøpark. Denne endringen er et resultat av en ny avtale mellom Horisont Miljøpark IKS og Norsirk.

For bønder og landbruksaktører i Horisont sitt område vil det fortsatt være mulig å levere følgende typer landbruksplast gratis til Horisont:

  • PP-sekker
  • Rundballefolie

I tillegg kan følgende typer landbruksplast nå leveres gratis til Dalborgmarka Miljøpark:

  • Solfangerfolie
  • Fiberduk
  • Innernett

For andre typer landbruksplast, som hard plastemballasje, hylser og lignende vil det fortsatt påløpe en avgift ved levering til Horisont. Denne prisen er fastsatt til 2448 kroner per tonn.

Dersom du har spørsmål om de nye endringene, vennligst kontakt oss.