Landbruksplast må være sortert ved levering

Publisert:
Rundballer

Her kan du se hvilke typer landbruksplast som kan leveres til våre mottak.

Horisont Miljøpark i Dalborgmarka:

 • Rundballefolie: Hvit og farget. Skal sorteres etter farge ved levering. Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. PP-sekker skal sorteres etter farge ved levering. Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • Øvrig landbruksfolie: Solfangerfolie og plansilofilm, skal være ren ved levering.Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • Fiberduk: Skal være ren ved levering. Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • Rundballenett: Sorteres før levering.Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • Rundballekjerner: Sorteres før levering. Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.

Redusert bemanning

Dalborgmarka Miljøpark har redusert bemanning lørdager og langdag tirsdag etter kl. 15:30. Det er derfor ikke anledning til å levere snø, asbest og landbruksplast.

Kraby og Vinjarmoen miljøstasjon: 

 • Rundballefolie: Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • PP-sekk: Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.

 

Åmot miljøstasjon: 

 • PP-sekk: Gratis ved levering i henhold til avtale med Grønt Punkt.

Andre fraksjoner av landbruksplast må leveres på Horisont Miljøpark Dalborgmarka.

Dette kan leveres på alle 8 mottakene:

 • Kanner, dryppvanningsrør og rundballenett.
 • Oljekanner og kanner som har faremerking og ikke er vasket, leveres som farligavfall. Dette gjelder også andre typer plastkanner som ikke er vasket. Disse må deklareres før man kommer med dette og vil bli fakturert i etterkant.
 • Plastkanner som er vasket og tørre uten faremerking, leveres som restavfall og skal betales restavfallspris for i henhold til avtale med Grønt Punkt.
 • Dryppvanningsrør, rundballenett og stropper leveres også som restavfall, derfor må dette sorteres ut av landbruksplasten.  

Ren og fri for forurensninger

Med tanke på gjenvinningen ønsker vi at all levering er så ren og fri for forurensninger som mulig. Plasten må leveres sortert.

Grønt Punkt 

Horisont tar i mot all landbruksplast i henhold til avtale med Grønt Punkt Norge AS. Det er de som administrerer returordningen, og finansieringen sikres gjennom at Grønt Punkt krever inn et vederlag fra forhandlere og produsenter av plastemballasje basert på antall kilo plast de selger. Dette vederlaget blir brukt til å organisere returordningene av landbruksplast til gjenvinning.