Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i Horisonts eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige vararepresentanter.

Nåværende representantskap består av: 

 

Kommune

Representanter

Gjøvik

Torvild Sveen

Kristin Stensrud

Østre Toten

Bror Helgestad

Guri Bråthen

Vestre Toten

Stian Olafsen

Arild N. Ødegaard

Nordre Land

Ola Tore Dokken

Linn T. Sunne

Søndre Land

Anne Hagenborg

Tom Sørhagen