Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i Horisonts eierkommuner, samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. Alle er valgt for en 4-årsperiode tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige vararepresentanter.

Nåværende representantskap består av Bjørn Iddberg og Hanne Østbye Velure fra Gjøvik kommune, Guri Bråthen og Kai Magne Rødningsby fra Østre Toten kommune, Leif Waarum og Arild N. Ødegaard fra Vestre Toten kommune, Mieke Punie og Tove Haug fra Nordre Land kommune, samt Terje Odden og Rune Selj fra Søndre Land kommune.