Selskapets styre består av 7 medlemmer, 2 fra Gjøvik kommune, ett fra hver av de fire andre kommunene og ett medlem fra og valgt av de ansatte. De øvrige medlemmene og vararepresentanter velges for en 2-årsperiode av representantskapet etter innstilling fra kommunene. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.

Dagens styre består av Kjetil Bjørklund (styreleder) og Katrine Rennan fra Gjøvik kommune, Ellen Gjerdalen fra Østre Toten kommune, Gerda Nubdal fra Vestre Toten kommune, Erik Olsen fra Nordre Land kommune og Arne Bergum (nestleder) fra Søndre Land kommune. De ansattes representant er Bjørn Berg.