Selskapets styre består av 7 medlemmer, 2 fra Gjøvik kommune, ett fra hver av de fire andre kommunene og ett medlem fra og valgt av de ansatte. De øvrige medlemmene og vararepresentanter velges for en 2-årsperiode av representantskapet etter innstilling fra kommunene. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.

Dagens styre består av:

 

Gjøvik

Espen Martinsen

Kjersti Nørstebø Solbjør

Østre Toten

Torunn Aas Taralrud

Vestre Toten

Gerda Nubdal

Søndre Land

Pål Rønningen

Nordre Land

Erik Olsen

Ansattes representant

Bjørn Berg

 

 

 

 

 

Kommune Representanter