Klikk deg inn på din bostedskommune for å finne mer informasjon om renovasjonsordningen.

Ny renovasjonsforskrift for GLT-kommunene trådte i kraft 07.11.17: Se forskrift