PRIVAT NÆRING

Spørsmål og svar

Under fanen renovasjon på hjemmesiden våres, kan man også laste ned og skrive ut tømmekalenderen selv ved å oppgi adresse eller gårds- og bruksnummer - om man liker å ha den i papirform.
Eller last ned tømmekalenderen gratis som APP på din mobil eller nettbrett "Min Renovasjon"

Les mer

Min Renovasjon er tømmekalenderen som er APP på din mobil eller nettbrett.
I appen "Min Renovasjon" kan du se tømmedager for din adresse.
Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan aktivere varsler på din mobil for å få varsel dagen før tømming.

Slik kommer du i gang:
Last ned appen "Min renovasjon" gratis på App Store som gjelder iPhone, eller Google
Legg inn kommunen du tilhører, og deretter registrerer du adressen evt. gårds- og bruksnummer.
Under "tømmekalender" kan man velge varslinger, og sette ønsket varsling og tidspunkt for dette.
Tømmekalenderen viser hva slags avfall som skal hentes på hvilken dag, om ønskelig kan få varsel på mobilen før vi henter avfallet. Under "Sortering" ligger sorteringsinformasjon, om de forskjellige fraksjonene.
Bor du i et borettslag, ta kontakt med Horisont på telefon 61145580. Da får du oppgitt riktig adresse du må legge inn i APPEN.

Les mer

Fra 2.oktober 2017 tar vi i mot fritidsbåter under 15 fot (4,57 meter) ved Dalborgmarka Miljøpark alle hverdager mellom 07 og 15.30. Lørdager kan vi ikke ta i mot fritidsbåter. Miljødirektoratet har innført en egen refusjonsordning. Det refunderes kr. 1000 pr. båt hvis skjema er fylt ut og sendt inn til Miljødirektoratet. Skjema kan fås i Dalborgmarka og skal fylles ut ved innlevering. Ordningen gjelder også kano, kajakk o.l. Større båter kan tas imot så lenge de ikke trenger miljøsanering.

Les mer

Drikkekartonger skal legges i papirdunken. Skyll kartongene. For at de ikke skal ta stor plass i dunken, er det lurt å stappe dem inni hverandre. Husk: Drikkekartonglotteriet fortsetter som før.

Les mer

Hvis du går tom, kan du hente disse selv på våre miljøstasjoner. Hvis du ikke kan hente selv, kan vi bestille utkjøring. Ta kontakt via renovasjon@hiks.no eller ring 611 45 580 for bestilling. Ved utkjøring må 2 ukers ventetid påregnes.
Servicetorget i Gjøvik og Søndre Land kommune har tilgjengelig matavfallsposer og sekker til plastemballasje.

Les mer

Fuktighet og varme er to av de viktigste grunnene til at matavfall begynner å lukte, det gjør at nedbrytningen av matavfallet går fortere. Heldigvis er det noen enkle grep man kan gjøre, som å sette dunken i skyggen og at den er ventilert. Matavfall lukter etter noen dager, så all mat du ikke spiser opp, vil kunne bli et lukteproblem. Derfor er det best og ikke kjøpe eller lage mer enn du faktisk spiser.
Pakk posen godt sammen, bruk gjerne to poser slik at matavfallet holder seg i posen når den kastes i dunken.
Frys ned matavfall som lukter, for eksempel rekeskall og fiskerester. Legge det ut i beholderen kvelden før tømming.
Ved å legge tørkepapir eller tørre brødskalker nederst i matavfallsposen når en kaster fuktig matavfall, så kan en unngå at væsken renner ut i beholderen.
Legg avispapir nederst i matavfallsdunken, for det er gjerne fukten som skaper lukten.
Vask avfallsdunkene regelmessig, spesielt matavfallsdunken, da kan en unngå bakterievekst og luktproblemer. La dunkene stå opp ned og lufttørkes før de benyttes igjen.

Les mer

Nei, vi har ikke gjenbrukstorg. Du kan prøve å kontakte noen som driver brukthandel eller arrangerer loppemarkeder og høre om de er interesserte, eller sett inn en annonse i avisen eller på internett.

Les mer

Frityrolje/matolje kaster du i restavfallet. Tøm oljen over i drikkekartong eller annen flaskeemballasje og sørg for at den er tett før du kaster den.

Les mer

Svartelistede planter kan leveres til våre miljøstasjoner. De må leveres i en tett plastsekk. Svartelistede planter skal legges i container for restavfall og går til forbrenning.

Les mer

Emballasjeisopor er gratis å levere, dette sorteres som restavfall. Bygningsisopor som er fra 2003 eller nyere sorteres også som restavfall. 2002 og eldre bygningsisopor sorteres på miljøstasjonen i store plastsekker. Disse stativene er merket.

Les mer

På anlegget i Dalborgmarka tar vi i mot fyllmasse som stein, leca, sand og betong. Det er en avgift for levering på kr 300,- pr. tonn. Ved leveranser av slike masser til miljøstasjonene Dalborgmarka, Kraby, Prøven og Vinjarmoen, blir det sortert som ikke-brennbart avfall med en pris pr. m3. Ved de andre miljøstasjonene går slikt avfall som restavfall med en pris pr. m3.

Les mer

Aske skal kastes i restavfallet. Husk å avkjøle asken ordentlig før du kaster den.

Les mer

Nei, det kan du ikke fordi keramikk og porselen har en høyere smeltetemperatur enn vanlig glass- og metallemballasje. Havner keramikk og porselen sammen med glass- og metallemballasjen, kan det ødelegge for gjenvinningen. Krystall inneholder bly, som også ødelegger gjenvinningsprosessen. Keramikk, porselen og krystall skal derfor sorteres som ikke-brennbart restavfall. I Dalborgmarka og på Kraby er det egne containere for ikke-brennbart restavfall.

Les mer

Voksenbleier og barnebleier sorteres som restavfall. Det har vært en ordning med at barnebleier kunne kastes sammen med matavfallet, men mottaksanlegget for matavfall ønsker ikke at dette gjøres lengre. Årsaken er at på mottaksanlegget må bleier fjernes fra matavfallet og blir et restavfallsprodukt som går til forbrenning. Matavfallet behandles og blir til våtgjødsel, kompost og biogass.

Les mer

Mjøsanlegget AS på Lillehammer, som tar imot matavfallet fra kommunene rundt Mjøsa, kan pr. i dag ikke ta imot slike poser. Grunnen er at når disse blir varmet opp til ca 138 grader i råtnetanken, strekker de seg og blir flere meter lange. Når de pumpes videre rundt i anlegget surrer de seg rundt akslingene og kleber seg til veggene i trommelen, noe som medfører driftsstans.
Poser av resirkulert plast ønsker vi ikke å benytte, da dette er et fremmedprodukt som må fjernes fra mottaksanlegget før matavfallet kan behandles, og er ressurskrevende for anlegget. Dette gjøres blant annet for å minimere mikroplast da matavfallet blir til jord, biogass og våtgjødsel.
Horisont og eierkommunene ønsker ikke å bidra til økt mengde mikroplast i miljøet vårt.

Les mer

Sagflis vil vi ha sammen med trevirket.

Les mer

Vi har ikke lov til å ta imot medisiner, men du kan levere dem på apoteket.

Les mer

Pocketbøker kan du ha sammen med annet papiravfall. Bøker med hard perm er restavfall. Vil du sortere, kan du rive ut innmaten og ha den sammen med papiravfallet og kaste det harde omslaget i restavfallet.

Les mer

Vi tar imot asbest kun på miljøstasjonen i Dalborgmarka. Asbesten må være pakket inn i to lag tykk plast og teipet godt. Skal være luft tett. Har du mye, så legg den gjerne på en trepall. Private leverer gratis. Pga. redusert bemanning tar vi ikke imot asbest lørdager.

Les mer

Eldre isolerglassvinduer kan inneholde miljøgiften PCB ( Polyklorerte bifenyler) og skal sorteres som farlig avfall. En enkel tommelfingerregel er at norskproduserte isolerglassvinduer fra 1965 til og med 1975, og importerte vinduer produsert fram til og med 1979, kan inneholde PCB. Vinduer merket Thermopane inneholder derimot ikke PCB. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.
PCB-vinduer kan du levere på miljøstasjonen i Dalborgmarka. Private leverer gratis.
Isolerglassruter laget fra 1975 til og med 1990, kan inneholde miljøgiften klorparafiner og skal også sorteres som farlig avfall. Det er kun ved Dalborgmarka miljøstasjon vi tar imot klorparafinvinduer, lever helst med karm. Dette er gratis å levere for private.
Isolerglass som ikke inneholder PCB og klorparafiner, samt vinduer med enkle glass, skal kastes som restavfall.

Les mer

Ja, vi har betalingsterminal på alle våre miljøstasjoner, men kredittkort aksepteres ikke.

Les mer

Ja, ved Dalborgmarka Miljøpark tar vi imot matavfall. Du må huske å ta av all emballasje på forhånd. Det er en kostnad pr. kg for levering utenom renovasjonsordningen.

Les mer

Ja, men siden Horisont ikke er pliktige til å ta i mot bildekk, har vi en avgift på kroner 50 pr. dekk. Minstepris for levering av 1 dekk er kr 70. Prisen er lik for dekk med og uten felg.

Les mer

Flytende maling skal sorteres som farlig avfall. Vi har egen container for farlig avfall på miljøstasjonene. På Dalborgmarka miljøstasjon er det levering direkte i Farlig avfallsmottaket.
Tomme metallspann eller metallspann med helt størknet maling kan du ha i metallcontaineren. Plastspann med størknet maling og børstetomme plastspann, uten metallhank går i restavfallet.

Les mer

Ja, det kan du. Spiker og skruer blir skilt ut når trevirket hugges til flis.

Les mer

Vi har pr. i dag ingen makuleringsmulighet eller mottak for papirer på miljøstasjonene våre.

Les mer