PRIVAT NÆRING

Spørsmål og svar

Ved endring på tømmeruter sender Horisont ut sms-varsel til abonnentene. Vårt system henter opplysninger fra det felles nasjonale kontaktregisteret som administreres av DIFI. På nettsiden www.varslemeg.no kan du sjekke dine kontaktopplysninger og registrere telefonnummer.

Les mer

Fra 2.oktober 2017 tar vi i mot fritidsbåter under 15 fot (4,57 meter) ved Dalborgmarka Miljøpark alle hverdager mellom 07 og 15.30. Lørdager kan vi ikke ta i mot fritidsbåter. Miljødirektoratet har innført en egen refusjonsordning. Det refunderes kr. 1000 pr. båt hvis skjema er fylt ut og sendt inn til Miljødirektoratet. Skjema kan fås i Dalborgmarka og skal fylles ut ved innlevering. Ordningen gjelder også kano, kajakk o.l. Større båter kan tas imot så lenge de ikke trenger miljøsanering.

Les mer

Drikkekartonger skal legges i papirdunken. Skyll kartongene. For at de ikke skal ta stor plass i dunken, er det lurt å stappe dem inni hverandre. Husk: Drikkekartonglotteriet fortsetter som før.

Les mer

Hvis du går tom, kan du hente disse selv på servicetorget i noen kommuner eller på våre miljøstasjoner. Hvis du ikke kan hente selv, kan vi bestille utkjøring. Ta kontakt via renovasjon@hiks.no eller ring 611 45 580 for bestilling. Ved utkjøring må 2 ukers ventetid påregnes.

Les mer

Nei, vi har ikke gjenbrukstorg. Du kan prøve å kontakte noen som driver brukthandel eller arrangerer loppemarkeder og høre om de er interesserte, eller sett inn en annonse i avisen eller på internett.

Les mer

Frityrolje/matolje kaster du i restavfallet. Tøm oljen over i drikkekartong eller annen flaskeemballasje og sørg for at den er tett før du kaster den.

Les mer

Emballasjeisopor er gratis å levere. På miljøstasjonen finner du stativer med store plastsekker som du skal putte isoporen i. Disse stativene er merket. Bygningsisopor skal ikke i disse stativene! Bygningsisopor som er fra 1995 eller nyere sorteres som restavfall.

Les mer

På anlegget i Dalborgmarka tar vi i mot fyllmasse som stein, leca, sand og betong. Det er en avgift for levering på kr 300,- pr. tonn. Ved leveranser av slike masser til miljøstasjonene Dalborgmarka, Kraby, Prøven og Vinjarmoen, blir det sortert som ikke-brennbart avfall med en pris pr. m3. Ved de andre miljøstasjonene går slikt avfall som restavfall med en pris pr. m3.

Les mer

Aske skal kastes i restavfallet. Husk å avkjøle asken ordentlig før du kaster den.

Les mer

Nei, det kan du ikke fordi keramikk og porselen har en høyere smeltetemperatur enn vanlig glass- og metallemballasje. Havner keramikk og porselen sammen med glass- og metallemballasjen, kan det ødelegge for gjenvinningen. Krystall inneholder bly, som også ødelegger gjenvinningsprosessen. Keramikk, porselen og krystall skal derfor sorteres som ikke-brennbart restavfall. I Dalborgmarka og på Kraby er det egne containere for ikke-brennbart restavfall.

Les mer

Voksenbleier og barnebleier sorteres som restavfall. Det har vært en ordning med at barnebleier kunne kastes sammen med matavfallet, men mottaksanlegget for matavfall ønsker ikke at dette gjøres lengre. Årsaken er at på mottaksanlegget må bleier fjernes fra matavfallet og blir et restavfallsprodukt som går til forbrenning. Matavfallet behandles og blir til våtgjødsel, kompost og biogass.

Les mer

Mjøsanlegget AS på Lillehammer, som tar i mot matavfallet fra kommunene rundt Mjøsa, kan pr. i dag ikke ta i mot slike poser. Grunnen er at når disse blir varmet opp til ca 138 grader i råtnetanken, strekker de seg og blir flere meter lange. Når de pumpes videre rundt i anlegget surrer de seg rundt akslingene og kleber seg til veggene i trommelen, noe som medfører driftsstans.

Les mer

Sagflis vil vi ha sammen med trevirket.

Les mer

Vi har ikke lov til å ta imot medisiner, men du kan levere dem på apoteket.

Les mer

Pocketbøker kan du ha sammen med annet papiravfall. Bøker med hard perm er restavfall. Vil du sortere, kan du rive ut innmaten og ha den sammen med papiravfallet og kaste det harde omslaget i restavfallet.

Les mer

Vi tar imot asbest kun på miljøstasjonen i Dalborgmarka. Asbesten må være pakket inn i to lag tykk plast og teipet godt. Skal være luft tett. Har du mye, så legg den gjerne på en trepall. Private leverer gratis. Pga. redusert bemanning tar vi ikke imot asbest lørdager.

Les mer

Eldre isolerglassvinduer kan inneholde miljøgiften PCB ( Polyklorerte bifenyler) og skal sorteres som farlig avfall. En enkel tommelfingerregel er at norskproduserte isolerglassvinduer fra 1965 til og med 1975, og importerte vinduer produsert fram til og med 1979, kan inneholde PCB. Vinduer merket Thermopane inneholder derimot ikke PCB. Produksjonsåret er som regel preget inn i avstandskinnen mellom glassene.
PCB-vinduer kan du levere på miljøstasjonen i Dalborgmarka. Private leverer gratis.
Isolerglassruter laget fra 1975 til og med 1990, kan inneholde miljøgiften klorparafiner og skal også sorteres som farlig avfall. Det er kun ved Dalborgmarka miljøstasjon vi tar imot klorparafinvinduer. Dette er gratis å levere for private.
Isolerglass som ikke inneholder PCB og klorparafiner, samt vinduer med enkle glass, skal kastes som restavfall.

Les mer

Ja, vi har betalingsterminal på alle våre miljøstasjoner, men kredittkort aksepteres ikke.

Les mer

Ja, ved Dalborgmarka Miljøpark tar vi imot matavfall. Du må huske å ta av all emballasje på forhånd. Det er en kostnad pr. kg for levering utenom renovasjonsordningen.

Les mer

Ja, men siden Horisont ikke er pliktige til å ta i mot bildekk, har vi en avgift på kroner 50 pr. dekk. Minstepris for levering av 1 dekk er kr 70. Prisen er lik for dekk med og uten felg.

Les mer

Flytende maling skal sorteres som farlig avfall. Vi har egen container for farlig avfall på miljøstasjonene. Er det metallspann med helt størknet maling i, kan de kastes i metallcontaineren.
Tomme metallspann eller metallspann med helt størknet maling kan du ha i metallcontaineren. Plastspann med størknet maling og børstetomme plastspann, uten metallhank går i restavfallet.

Les mer

Ja, det kan du. Spiker og skruer blir skilt ut når trevirket hugges til flis.

Les mer

Vi har pr. i dag ingen makuleringsmulighet for papirer på miljøstasjonene våre. I Dalborgmarka har vi ordning med avlåst container som gjør at sensitive papirer kan leveres som restavfall, med avgift.

Les mer