JA TAKK
 • Rent og malt trevirke, med skruer og spiker
 • Finérplater, ubehandlet
 • Sponplater med og uten tapet/strie/folie
 • Parkett
 • Tak-ess
 • OSB-plater 
 • Sagflis
 • Mjøspanel
 • Huntonitt (ikke asfaltplater)
 • Dører uten vinduer
 • Foliebelagt trevirke
 • Su-Tak - grønn
 • Trestammer OVER 15 cm i diameter

  

 

Hva blir det til? 

Trevirket blir kvernet til flis på våre miljøstasjoner. Deretter sendes det til forbrenning på ulike anlegg, blant annet Gjøvik Energisentral. På disse anleggene utnyttes flisen til energigjenvinning i form av varme, damp og elektrisitet.