Varmtvannsberedere settes i egen container på miljøstasjonen.

    De skal ikke i metallcontaineren!