JA TAKK
 • Maling og lakk ?
 • Lim
 • Bekjempingsmidler ?
 • Oljerester
 • Spraybokser, også tomme
 • Rengjøringsmidler ?
 • Graderstokker
 • Kvikksølvtermometre
 • Gassbeholdere
 • Bilbatterier (Egen pall)
 • Løsemidler ?
 • Batterier, alle typer
 • Lyspærer
 • Lysstoffrør
 • Brannslokningsapparat
 • PCB-vinduer 1965-1975 ( Kun Dalborgmarka)
 • Klorparafinvinduer 1975-1990 ( Kun Dalborgmarka)

 

 

Alle næringskunder som leverer farlig avfall må deklarere avfallet.

 

 SELVANTENNENDE OLJE- OG PUSSEFILLER:
 Pussefiller, tørkepapir, sagspon og kluter med  
 rester av treolje kan selvantenne etter noen
 timer eller de kan plutselig antenne flere uker
 etterpå. For å se hvilke råd forsikringsbransjen
 har for å unngå brann, klikk her.

 

 

 

Foto: LOOP

 

Hva blir det til?

Avfallet sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe av avfallet kan etter forbehandling brukes som brensel i sementproduksjon, noe må deponeres på Langøya og noe blir sendt til destruksjon. De delene som ikke inneholder farlige stoffer blir gjenvunnet så langt det er mulig.