Lær om sortering og gjenvinning med Horisont Miljøskole

Horisont Miljøskole har i flere år hatt opplæring av barn og ungdom, men også organisasjoner som foreninger, sameier og borettslag som er veldig viktig i miljøsammenheng. Her finner du mer informasjon om påmelding og undervisningsopplegg.

 

 

Horisont Miljøpark IKS ønsker at alle skal få et bevisst forhold til kildesortering og gjenvinning, og vi kommer gjerne til dere på møter i borettslaget, i foreningen og skoleklasser der vi holder foredrag om disse temaene. Det er også mulighet for å komme til Miljøstasjonene for omvisning
Det at barn og ungdom kommer hjem og "oppdrar" de foresatte, ser vi på som svært positivt. Alle er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss for å avtale tid for omvisning på Horisont Miljøpark sitt anlegg i Dalborgmarka i Hunndalen, eller en av de andre miljøstasjonene våre.

I samarbeid med Loop Miljøskole tilbyr Horisont Miljøpark IKS gratis undervisningsopplegg. Alt materiell er forankret i læreplanenes kompetansemål, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. 


Har du spørsmål eller ønsker å avtale tid for omvisning eller at vi skal komme på besøk til dere? Kontakt Horisont på post@hiks.no eller tlf: 61145580. Så kan vi avtale tidspunkt og opplegg.

For å gjøre kostnadene mindre dekker Horisont Miljøpark dekker inntil 40% av reiseutgiftene.