Priser

Oversikt over priser på private leveranser på miljøstasjonene.

LEVERING PÅ MILJØSTASJONENE

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 70,- inkl. mva.

Type avfall Pris ink mva
Farlig avfall (Spesialavfall, impregnert trevirke og asbest/eternitt) Gratis inntil 1000 kg/husstand
Hageavfall Gratis
Isopor EPS emballasje (hvit) Gratis
Papp Gratis
Metall Gratis
Plastemballasje Gratis
Papir Gratis
EE-Avfall (Elektriske og elektroniske produkter) Gratis
Tekstiler (trenger ikke være hele, men rene og tørre) Gratis
Gips Gratis
Trevirke 200,- /m3 (minstepris 70,-)
Restavfall sekk Kr 70,-/sekk ( 100 liter)
Restavfall løst Kr 700,-/m3
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) Kr 350,- /0,5 m3 / Kr 700,- /1 m3
Isolasjon sekk Kr 50,-/sekk  (Minstepris 70,-)
Isolasjon løst Kr 500,-/m3 
Rene masser Kr 500,-/m3  (minstepris 70,-)
Bildekk Kr 50,-/stk (Minstepris 70,-)
Sofa Kr 70,-/sete
Stol, stor Kr 140,-/stk
Stol, liten Kr 70,-/stk
Fjærmadrass, enkel Kr 140,-/stk

Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til. 

SPRØYTEBOKSER

Salg av nye bokser fra oss inkluderer returbehandling.
ProduktPris inkl. mva
Sprøyteboks 4 liter Kr 150,- /stk
Sprøyteboks 30 literKr 350,- /stk
Kun returbehandling 4 literKr 80,-/stk
Kun returbehandling 30 literKr 190,-/stk

Priser for returbehandling gjelder bokser som ikke er kjøpt hos oss.

HORISONTJORD PÅ DALBORGMARKA MILJØPARK

Horisontjord inneholder sand, jord og kompost av hageavfall. Produktet er produsert over såld. Horisontjord er jord som kan brukes til alt: plener, hagebed og grøntanlegg. 

Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva.
Lastevolum0,5 m3 0,8 m31,0 m31,2 m32,0 m3
Horisontjord262, 50,-420,-525,-630,-1 050,-

Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva.