Priser

Oversikt over priser på private leveranser på miljøstasjonene.

LEVERING PÅ MILJØSTASJONENE

Minstepris for avgiftsbelagte leveranser er kr 70,- inkl. mva.

Type avfall Pris ink mva
Farlig avfall (Spesialavfall, impregnert trevirke og asbest/eternitt) Gratis inntil 1000 kg/husstand
Hageavfall Gratis
Isopor EPS emballasje (hvit) Gratis
Papp Gratis
Metall Gratis
Plastemballasje Gratis
Papir Gratis
EE-Avfall (Elektriske og elektroniske produkter) Gratis
Tekstiler (trenger ikke være hele, men rene og tørre) Gratis
Gips Gratis
Trevirke 200,- /m3 (minstepris 70,-)
Restavfall sekk Kr 70,-/sekk ( 100 liter)
Restavfall løst Kr 700,-/m3
Ikke-brennbart avfall (Kraby/Dalborgmarka/Prøven/Vinjarmoen) Kr 350,- /0,5 m3 / Kr 700,- /1 m3
Isolasjon sekk Kr 50,-/sekk  (Minstepris 70,-)
Isolasjon løst Kr 500,-/m3 
Rene masser Kr 500,-/m3  (minstepris 70,-)
Bildekk Kr 50,-/stk (Minstepris 70,-)
Sofa Kr 70,-/sete
Stol, stor Kr 140,-/stk
Stol, liten Kr 70,-/stk
Fjærmadrass, enkel Kr 140,-/stk

Alt avfall som leveres til miljøstasjonen i sekk, skal det benyttes gjennomsiktig sekk til. 

SPRØYTEBOKSER

Salg av nye bokser fra oss inkluderer returbehandling.

Produkt Pris inkl. mva
Sprøyteboks 4 liter           150,- /stk                           
Sprøyteboks 30 liter

 300,- /stk

HORISONTJORD PÅ DALBORGMARKA MILJØPARK

Horisontjord inneholder sand, jord og kompost av hageavfall. Produktet er produsert over såld. Horisontjord er jord som kan brukes til alt: plener, hagebed og grøntanlegg. 

Lastevolum

  0,5 m3          

 0,8 m3

1,0 m3

1,2 m3

2,0 m3

Horisontjord

262,50,- 

420,-

525,-

630,-

1 050,-

Pris beregnet ut ifra volum, inkl. mva.

 

Fant du det du lette etter?