Innsikt – et regionalt samarbeid

Innsikt er et strategisk samarbeid mellom de fem interkommunale renovasjonsselskapene rundt Mjøsa: Horisont, GLØR, HRA, Sirkula og SØIR.

logo Innsikt

Innsikt er et strategisk samarbeid mellom de fem interkommunale renovasjonsselskapene rundt Mjøsa: HorisontGLØRHRASirkula og SØIR

Sammen skal vi være et kraftsenter for renovasjonsbransjen.

Innsikt omfatter 20 kommuner, 300 000 innbyggere, 150 000 husholdninger og har til sammen ca. 11 millioner tømminger pr. år.

Målet for samarbeidet er å bli så like som mulig, slik at vi kan møte nye krav og endringer i renovasjonsbransjen på en så kostnadseffektiv og bærekraftig måte som mulig. Arbeidet er prosjektbasert på tvers av selskapene. I tillegg er det etablert fagnettverk mellom selskapene som utveksler kunnskap og erfaring på områder innenfor blant annet ledelse, drift, økonomi, innkjøp og kommunikasjon.

INNSIKT - etiske retningslinjer for leverandører (PDF, 171KB)

Innkjøpssentralen

Innsiktselskapene har gått sammen om et innkjøpssamarbeid ledet av Marit Steen. Innkjøpssentralen sørger for at innkjøp gjøres i henhold til lov og forskrift, ivaretar selskapenes bærekraftsmål og bidrar til at selskapene har ressurser til å følge opp de leverandøravtalene de har.

Leder for Innsikt er Katrine Gilje Aalstad.

Portrett Katrine