Sorteringsveileder hjemme

avfallsdunker utendørs

Lurer du på hva du kan kaste i de forskjellige dunkene hjemme? Det kan du lese mer om ved å klikke deg inn på de enkelte avfallstypene. Her får du også vite litt mer om hva som skjer med avfallet etter at du har kastet det.

Hvorfor sortere?

Avfallet vi kaster inneholder materialer som vi kan bruke om igjen som råstoff i produksjon av nye produkter, såkalt materialgjenvinning.

Noe av avfallet vårt går til forbrenning med energiutnyttelse, som for eksempel restavfall og trevirke, men selv ved en slik behandling blir avfallet utnyttet ved at energien som oppstår under forbrenning blir brukt til produksjon av fjernvarme og elektrisitet.

Utnytter vi ressursene som ligger i avfallet vårt, trenger vi ikke å hente ut nye naturressurser i like stor grad. I tillegg reduseres klimagassutslippene og energibruken mer ved materialgjenvinning enn om produksjonen av nye produkter kun skulle skje med nye råvarer.

Sorteringsveileder for miljøstasjonene

Skilt på miljøstasjon

Lurer du på hva du kan kaste i de forskjellige containerne på miljøstasjonen? Det kan du lese mer om på siden for aktuell miljøstasjon, se lenkesamling. Der får du også vite litt mer om hva som skjer med avfallet etter at du har levert det ved miljøstasjonen.